sveta-elena.eu» Общи условия за Къща "Свети Георги"

Общи условия за къща "Свети Георги" с. Буйновци

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА КЪЩА „СВЕТИ ГЕОРГИ“ , С. БУЙНОВЦИ

 

Моля, прочетете общите условия и правила за ползване на къща за гости "Свети Георги"- с. Буйновци. С направата, потвърждение на резервация и/или пристигане в обекта, Вие (всички клиенти) се съгласявате с общите условия и правила, независимо дали сте ги прочели изцяло или разбрали напълно.

 

1. Получената като депозит сума не се възстановява, ще Ви се предостави възможност за промяна на наемния период.

2. Анулиране или редуциране на броя на нощувките след настаняване или по време на престоя НЕ е възможно, клиентът е длъжен да заплати сумата за целия престой.

3. Условия за настаняване и освобождаване: 

5. Пушенето е допустимо само на указаните с табели места. Пушенето в спалните и закрити помещения е строго забранено. Допустимо е единствено и само в двора на туристическия обект и на откритите площи, като изхвърлянето на всички отпадъчни материали се извършва в определените за целта метални съдове.

6. При освобождаване туристите са длъжни да оставят наетата от тях къщата в приличен вид – почистен кухненски бокс и измита посуда.

7. Туристите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други настанени компании, на живущите в околността, както и да не уронват престижа и доброто име на туристическия обект.

8. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

9. Гостите се задължават да спазват установените часове за почивка, а именно в периода:

10. При нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения. Уведомяваме Ви, че съгласно действащото българско законодателство, Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, чл. 24, ал. 1 административнонаказателната отговорност е лична!

11. Достъп или влизане в имота ще бъде отказан, ако посетителите надвишават посочения брой гости при направата на резервацията.

12. Моля не оставяйте децата без надзор. Собственикът  не носи отговорност за настъпили травми с децата на гостите в рамките на туристическия обект, както и извън него. Грижата за децата е отговорност на родителите им! Отговорни за лични загуби и/или травми на Вас или на Вашата компания сте единствено Вие. Собственикът и/или представител на собственика не се считат за отговорни.

13. При използване на басейн, не е позволено  лицата до 18г. да бъдат оставени без надзор – задължително да има пълнолетно лице, което може да плува или да окаже помощ при нужда. Забранена е употребата на алкохол и наркотични вещества. Забранено е скачането, бутането, както и хвърлянето на боклуци в басейна.

14. След направата на резервация, депозит се заплаща до 2 работни дни. В случай, че липсва плащане направената резервация се счита за анулирана.

15. В цената е включена туристическа такса, туристическа застраховка и ДДС. Цените са в български лева.

16. Туристите се задължават да се отнасят към имуществото в къщата с грижата на добър стопанин.

Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.  При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 82, обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

17. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

 18. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на обекта, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.

При отворени/отключени прозорци и врати по време на наемния период, независимо дали гостите са на територията на обекта или извън него (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

19. Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен престой.

За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо, гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване на жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

20. Използването на оборудването ще Ви бъде обяснено. Моля, бъдете внимателни, ако не сте запознати с начина на използване на дадено оборудване, свържете се със собственика и/или представител на собственика, за да получите информация. Евентуални повреди и/или загуби и/или травми на Вас и/или оборудването са изцяло отговорност на причинилия ги. Настъпили повреди се заплащат на място в брой. Собственикът и/или представител на собственика не носи отговорност за неспазване на инструкциите за използване на оборудването и възникналите последици от тях.

21. При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност (лична карта); (паспорт) и други, съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да Ви се предостави съответната услуга за настаняване в къща за гости “Свети Георги“.

22. Домашни любимци  се допускат след предварително уведомление при направа на резервация за техния брой, вид и порода, като трябва :

23. Отоплението през зимния сезон се поддръжа от Вас, тъй като наемате къща за самостоятелно ползване!

24. Изрично се забранява палене на огън в двора или около самата къща!

25. Изрично се забранява безразборното изхвърляне на отпадъци,фасове и други в зелените площи и открити пространства в обекта.

26. Уважаеми клиенти,във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, е единствено с цел обработка на запитването Ви и евентуално реализиране на резервация. Ние уважаваме личните Ви данни и гарантираме поверителността им. Попълвайки празните полета, Вие декларирате съгласието си за за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Използване за каквито и да било други цели не се извършва. Вашите лични данни се обработват съгласно действащите българско и европейско законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.

Държим да Ви информираме за правото Ви по всяко едно време да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период.
Можете да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на личните данни по удобен за Вас начин – по имейл или телефон: тел.  0889867025, email: sveti_georgi_house@abv.bg

27. Собственикът запазва правото си да актуализира настоящите общите условия и правила по всяко време без специално уведомяване на клиентите. Промени ще бъдат публикувани в официалния сайт, а именно: www.sveta-elena.eu.

 

28. Телефон за връзка с управител: +359889867025; +359886174321.

 

 

 

 

ЦЕЛИЯТ НИ ЕКИП ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ!